Účtovníctvo

Spracovanie podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • Vedenie účtovného denníka
 • vedenie hlavnej a pokladničnej knihy
 • vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 • saldokonto dodávateľov a odberateľov

-pre platiteľov DPH

 • vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne)
 • vypracovanie Kontrolného výkazu k DPH (mesačne alebo kvartálne)
 • vypracovanie Súhrnného výkazu (mesačne alebo kvartálne)

 

Spracovanie jednoduchého účtovníctva zahŕňa :

 • Vedenie peňažného denníka,
 • Kniha pohľadávok
 • Kniha záväzkov

-pre platiteľov DPH

 • vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne)
 • vypracovanie Kontrolného výkazu k DPH (mesačne alebo kvartálne)
 • vypracovanie Súhrnného výkazu (mesačne alebo kvartálne)

 

Pre všetky podnikateľské subjekty ako právnické tak aj fyzické osoby ponúkame:

 • zostavenie ročnej účtovnej závierky pre FO a PO
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
 • pomoc pri riešení konkrétnych problémov, vyplnenie potrebných tlačív, sledovanie termínov, komunikácia s úradmi

Kontakt

JUMOX s.r.o.

 • 029 41 KLIN 586
 • IČO 46881298
 • DIČ 2023637121
 • Tel. 0905 428 068
 • Tel. 0918 681 654
 • Mail: jumox@jumox.sk