INTRASTAT

Intrastat:

 

Intrastat systém bol v členských štátoch zavedený 1. januára 1993, keď bol na území

EÚ vytvorený jednotný trh. To znamenalo zrušenie hraníc medzi členskými štátmi a

teda aj colných kontrol na nich.

Štatistický úrad je prepojený na DÚ SR a na základe údajov z daňových priznaní DPH

vie vyhodnotiť, ktorým firmám vznikla povinnosť predkladať hlásenia INTRASTAT

Povinnosť predkladať hlásenia INTRASTAT vzniká podnikateľskému subjektu,

právnickej alebo fyzickej osobe, platcovi DPH, ktorá za predchádzajúci kalendárny rok

alebo od začiatku sledovaného roka uskutočnila vývoz a dovoz formou obchodného

tovaru v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako je určený prah oslobodenia:

 

Prah oslobodenia pre rok 2016 je stanovený vo výške:

 •  pre prijatie         200 000 EUR

 •  pre odoslanie    400 000 EUR.

 

Prekročenie prahu oslobodenia sa sleduje zvlášť pre prijatie a zvlášť pre odoslanie.

Ako postupovať ak Vám vznikla povinnosť predkladať INTRASTAT hlásenie?

 • Neváhajte a kontaktuje nás čo najskôr: +4210905428068,  jumox@jumox.sk
 • Obratom Vám zašleme registračný dotazník a Oznámenie o zástupcovi.
 • Postaráme sa o Vašu INTRASTAT registráciu a zabezpečíme pravidelné odosielanie hlásení rýchlo a kvalitne.
 • Registrácia, poradenstvo a komplet mesačné hlásenia v cene už od 20€/mes

Kontakt

JUMOX s.r.o.

 • 029 41 KLIN 586
 • IČO 46881298
 • DIČ 2023637121
 • Tel. 0905 428 068
 • Tel. 0918 681 654
 • Mail: jumox@jumox.sk